Citeste blogosfera portocalie

joi, 17 ianuarie 2008

Declaraţie scrisă privind difuzarea producţiilor de televiziune cu conţinut violent în cadrul orarelor de audienţă accesibile copiilor

Parlamentul European,
– având în vedere articolul 116 din Regulamentul său de procedură,

A. îngrijorat de impactul negativ al producţiilor de televiziune destinate copiilor sau accesibile acestora, conţinând scene de violenţă exacerbată, adesea sub forma desenelor animate;

B. având în vedere legătura de cauzalitate, demonstrată ştiinţific, între vizionarea unor programe de televiziune cu conţinut violent şi apariţia unor comportamente agresive;

C. având în vedere posibilitatea interpretării greşite de către copii a unor acte sau fapte prezentate în aceste producţii televizate, cu consecinţe grave;

D. întrucât în baza principiului recunoaşterii reciproce, un program audiovizual acceptat spre difuzare într-un Stat Membru nu poate fi refuzat într-un alt Stat Membru;

E. întrucât directiva europeană a serviciilor audiovizuale şi media din decembrie 2007 prevede obligaţia introducerii unor coduri de acces care pot preveni accesul minorilor la conţinuturi care le-ar putea afecta dezvoltarea,

1. solicită Directoratului General pentru societatea informaţională şi media al Comisiei Europene să efectueze un studiu privind frecvenţa imaginilor cu conţinut violent în orarul de audienţă accesibil minorilor şi să propună soluţii pentru combatere.

2. cheamă statele membre să adopte şi implementeze cât mai repede directiva europeană a serviciilor audiovizuale şi media (2007/65/EC);

3. saluta campaniile demarate in unele state membre impotriva expunerii excesive a copiilor la scene de violenta televizata si incurajeaza multiplicarea acestor initiative si schimbul de bune practici;

4. încurajează utilizarea fondurilor disponibile prin programul MEDIA al Uniunii Europene pentru proiecte care să contribuie la dezvoltarea şi educaţia minorilor;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta declaraţie, însoţită de numele semnatarilor, Comisiei, Consiliului şi parlamentelor statelor membre.

depusă în conformitate cu articolul 116 din Regulamentul de procedură de: Rareş Niculescu, Monica Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Anastase, Maria Petre
17.01.2008

Niciun comentariu: