Citeste blogosfera portocalie

duminică, 13 aprilie 2008

Bătălia pentru România

Carta administraţiei locale

Partidul Democrat Liberal este şi va fi partidul administraţiei locale, partidul dezvoltării locale. Propunem românilor o Cartă a Administraţiei locale, bazată pe zece principii, care va fi baza de lucru a aleşilor locali PD-L.
1. Administraţia condusă de o echipă profesionistă, deschisă, apropiată de oameni • Cunoaşte problemele comunităţii şi ştie cum să le rezolve• Ştie să atragă resurse • Aproape de oameni, între oameni, fără aroganţă

2. Administraţia respectă cetăţenii• Implicarea cetăţenilor în procesul decizional întrucât viaţa comunităţii ne priveşte pe toţi• Susţinerea societăţii civile şi a vieţii associative, cu imparţialitate, în toate formele ei• Debirocratizare şi respect pentru plătitorii de impozite şi taxe. Administraţia este plătită din banii cetăţenilor, deci patronul administraţiei trebuie să devină cetăţeanul


3. Administraţia atentă şi preocupată de binele tinerilor• Activităţi culturale şi sportive şi de petrecere a timpului liber pentru copii, adolescenţi, tineri, cu accent pe deschiderea către valorile europene• Serviciul civic orăşenesc – sprijin pentru persoanele vârstince dar şi pentru protecţia mediului

4. Administraţia urmăreşte să găsească soluţii locative pentru toate buzunarele – publice, private ori parteneriate public-private


5. Administraţia atentă şi preocupată de susţinerea vârstnicilor• Cine nu are bătrâni, să şi-i cumpere! Ei sunt cei care au clădit România de azi. Trebuie să le arătăm respect• Solidaritatea între generaţii trebuie susţinută• Izolarea bătrânilor trebuie împiedicată• Soluţii pentru îngrijirea la domiciliu pentru bătrânii singuri


6. Administraţia trebuie să asigure egalitate de şanse pentru toţi cetăţenii – suntem aleşii tuturor cetăţenilor, indiferent de etnie sau de sex. Trebuie să le asigurăm egalitatea de şanse în toate domeniile: educaţie, cultură, sănătate, sport


7. Administraţia care asigură securitatea cotidiană pentru cetăţenii comunităţii – securitatea cetăţenilor pretutindeni în oraş şi transformarea periferiilor în locuri sigure


8. O administraţie care urmăreşte crearea de locuri de muncă – preocuparea pentru atragerea de investiţii


9. O administraţie care promovează o fiscalitate redusă - fiscalitatea oraşului trebuie să fie suportabilă iar sursele de venit din dezvoltarea economică, nu doar prin fiscalizare spoliatoare

10. O administraţie preocupată de un mediu sănătos şi o viaţă mai bună

Niciun comentariu: