Citeste blogosfera portocalie

luni, 15 septembrie 2008

Programul de Guvernare al PD-L (2009-2012)

Programul de Guvernare al PD-L, perioada 2009-2012
GANDIM ALTFEL


I. Un alt mod de guvernare

Programul de guvernare al Partidului Democrat-Liberal este elaborat având în vedere un alt mod de guvernare, bazat pe un management responsabil, participativ şi eficient.

În esenţă, programul integrează aşteptările populaţiei şi propune noi soluţii, fundamentate economic şi social, realist etapizate şi bugetate pentru a transforma România într-o ţară modernă, aptă să ofere poporului său condiţii de viaţă la standarde europene.

PD-L înţelege actul de guvernare ca o mare responsabilitate şi respinge improvizaţiile populiste şi politicianiste.

În pofida progreselor economice, România rămâne mult în urma ţărilor europene. Cu toate că valoarea medie a creşterii anuale a PIB depăşeşte 6,0% în perioada 2004-2007, PIB pe cap de locuitor ne plasează abia la 44% din media UE 27 în anul 2008 (la paritatea puterii de cumpărare).

Procesul de creştere economică a fost însoţit de acumularea unor dezechilibre macroeconomice majore manifestate prin reinflamarea inflaţiei şi accentuarea deficitului de cont curent.
Nivelul calitativ al creşterii economice este încă mult sub aşteptări şi se reflectă prea puţin în viaţa cetăţenilor şi în dezvoltarea societăţii în ansamblu.
Pe fond, calitatea creşterii economice este cea care dă forţa competitivă necesară menţinerii pe termen lung a unui ritm ridicat de dezvoltare.

(citeste programul integral)

Niciun comentariu: