Citeste blogosfera portocalie

vineri, 8 august 2008

Modalitatea de repartizare a mandatelor in cazul votului uninominal

1. Se stabileşte de către BEC pragul electoral: varianta a - 5% pentru CD şi 5% pentru S , varianta b- 9 mandate cumulate, 6 CD si 3 S

2. BEJ stabileşte coeficientul electoral (C)
C= numărul total de voturi valabil exprimate pentru toate partidele ( candidaţi) care întrunesc condiţiile de la punctul 1 - ( pragul)
Exemplu: În circumspripţia judeţeană X , unde există 10 colegii de deputaţi s-au exprimat 300 000 de voturi valabil exprimate, dar 50 000 au fost acordate unor candidati ai unor partide care nu au trecut praul electoral, astfel coeficientul electoral al circumscriptiei judetene va fi
C= 250 000: 10 = 25 000


3. BEJ cumulează toate voturile obţinute de fiecare partid, dupa care împarte aceste sme la corficientul electoral, reţinând partea întreagă a câtului. Acest rezultat reprezintă numărul de mandate repartizate de BBEJ partidelor, în prima etapă de repartizare.

Exemplu: Partidul A obţine 65 000 de voturi in circumscripţia judeţeană X ( în toate cele 10 colegii cumulat) BEJ împarte 65 000 la 25 000 rezultând astfel câtul de 2,6. Rezultă că partidul A va avea cu siguranţă 2 mandate în judeţul X. Partidului A îi mai rămâne restul neutilizat de 15 000 de voturi. Operaţiunea se repetă pentru fiecare partid în parte

4. BEJ transmite către BEC resturile rămase de la operaţiunea de la punctul 3 precum şi numărul de mandate nerepartizate. BEC calculeaza , prin metoda d’Hondt atribuirea restului de mandate, dpă care comunică BEJ-ului rezultatul final.

( articol integral)

si o simulare pentru Bucuresti

Alin Baciu

Niciun comentariu: